Παίξτε τώρα!
 

Όροι χρήσης του Wizard101

 
 
 
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο που διαχειρίζεται η KingsIsle Entertainment, Inc. (η «Εταιρεία»), ο οποίος είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση www.KingsIsle.com. Ο όρος «Ιστότοπος» αναφέρεται στους ιστότοπους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων της εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ιστότοπων στους οποίους δημοσιεύονται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης. Ο όρος «Ιστότοπος» μπορεί να περιλαμβάνει πρόσβαση σε εικονικά περιβάλλοντα, παιχνίδια και άλλο περιεχόμενο, όπως και λογισμικό ή εφαρμογές με δυνατότητα λήψης για χρήση σε προσωπικούς υπολογιστές, tablet, κινητές συσκευές ή τηλέφωνα. Όλοι οι χρήστες του Ιστότοπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης (οι «Όροι Χρήσης»).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του Ιστότοπου. Με την προσπέλαση ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς, καθώς και από την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της εταιρείας, η οποία ενσωματώνεται δια του παρόντος στους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να συμφωνήσετε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, μην προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία μπορεί να αναθεωρήσει και να ενημερώσει τους παρόντες Όρους Χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, αναρτώντας τους τροποποιημένους όρους στον παρόντα Ιστότοπο. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με τους Όρους Χρήσης (όπως τροποποιούνται κατά καιρούς) ή δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτόν τον Ιστότοπο, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση είναι να διακόψετε τη χρήση αυτού του Ιστότοπου. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά τον Ιστότοπο για να καθορίζετε εάν έχουν γίνει αλλαγές στους παρόντες Όρους χρήσης και να ελέγχετε αυτές τις αλλαγές.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς:

(α) Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες: (1) να φορτώσετε ή μεταδώσετε στον Ιστότοπο οποιοδήποτε δυσφημιστικό, άσεμνο, προκλητικό, παρενοχλητικό, βίαιο ή άλλως ανάρμοστο υλικό, ή οποιοδήποτε υλικό που προστατεύεται ή μπορεί να προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, χωρίς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, (2) να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να παραβιάσετε νόμιμα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων δημοσιότητας και ιδιωτικού απορρήτου) άλλων ή για να παραβιάσετε τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, (3) υποκλοπή ή απόπειρα παρέμβασης σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δεν προορίζεται για εσάς, (4) παραποίηση μιας σχέσης με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό, (5) φορτώνετε ή μεταδίδετε στον Ιστότοπο οποιεσδήποτε διαφημίσεις ή προσεγγίσεις πελατών, (6) περιορίζετε ή αναστέλλετε τη χρήση του Ιστότοπου από άλλους, (7) στέλνετε ή μεταδίδετε με άλλο τρόπο αρχεία που περιέχουν ιούς ή παραποιημένα δεδομένα-(8) συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με άλλους (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χωρίς τη συγκατάθεσή τους (9) λαμβάνετε (download) αρχεία ή λογισμικό ή να συμπεριλαμβάνετε σε ένα μήνυμα οποιοδήποτε λογισμικό, αρχεία ή συνδέσμους για τα οποία γνωρίζετε, ή έχετε λόγους να πιστεύετε ότι δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν νόμιμα μέσω του Ιστότοπου ή για τα οποία έχετε συμβατική υποχρέωση να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητά τους (ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητάς τους στον Ιστότοπο)- (10) να αναρτάτε ανεπιθύμητα μηνύματα «spam», να μεταδίδετε επιστολές αλυσίδας ή να εμπλέκεστε σε άλλες παρόμοιες δραστηριότητες (11) να ζητάτε, να παρέχετε ή να ανταλλάσσετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ονομάτων χρηστών ή κωδικών πρόσβασης (12) να προβαίνετε σε «stalk», «phish», σε κακοποίηση ή παρενόχληση ενός άλλου χρήστη, ή να επιχειρείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ή (13) να εμπλέκεστε σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η οποία περιορίζει ή αναστέλλει τη χρήση ή την απόλαυση του Ιστότοπου από οποιονδήποτε άλλο ή που, όπως καθορίζεται από την Εταιρεία, μπορεί να βλάψει την Εταιρεία ή τους χρήστες του Ιστότοπου ή να τους εκθέσει σε νομική ευθύνη. Χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα, συμφωνείτε επίσης να τηρείτε οποιονδήποτε κώδικα συμπεριφοράς και τις πολιτικές που ισχύουν για τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία που διατίθεται στον Ιστότοπο.

(β) Οποιοδήποτε φορτωμένο περιεχόμενο ή/και απόψεις, που εκφράστηκαν ή υποβλήθηκαν σε πίνακα μηνυμάτων, blog, chatroom ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια διαθέσιμη ενότητα του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων με κωδικό πρόσβασης ενοτήτων) και όλα τα άρθρα και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις, εκτός από το περιεχόμενο που παρέχεται από την Εταιρεία, αποτελούν αποκλειστικά τις απόψεις και την ευθύνη του προσώπου ή της οντότητας που τις υποβάλλει και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Εταιρείας. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλετε και εσείς, όχι η Εταιρεία, έχετε την πλήρη ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας και της καταλληλότητάς του. Με τη φόρτωση ή κατά τα άλλα μετάδοση υλικού σε οποιαδήποτε περιοχή του Ιστότοπου, εγγυάστε ότι το υλικό είναι δικό σας ή είναι δημόσιας πρόσβασης ή άλλως απαλλαγμένο από ιδιοκτησιακούς ή άλλους περιορισμούς και ότι έχετε το δικαίωμα να το αναρτήσετε στον Ιστότοπο. Εσείς χορηγείτε στην Εταιρεία δικαίωμα αμετάκλητο, διαρκές, μεταβιβάσιμο και παγκόσμιο, καθώς και άδεια χρήσης όλου του περιεχομένου που φορτώνετε ή μεταδίδετε με οποιονδήποτε τρόπο στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της αντιγραφής, προβολής, εκτέλεσης ή δημοσίευσής του σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, της τροποποίησης ή ενσωμάτωσής του σε άλλο υλικό ή της παραγωγής παράγωγων έργων με βάση αυτό.

(γ) Εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση από την Εταιρεία, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, υποαδειοδότηση χρήσης, διανομή, πώληση ή εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς (i) οποιουδήποτε μέρους του παρόντος Ιστότοπου ή του περιεχομένου του, (ii) πρόσβασης σε αυτόν τον Ιστότοπο ή (iii) χρήσης αυτού του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή υλικών που διατίθενται μέσω αυτού του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μέσω μίσθωσης πρόσβασης στον Ιστότοπο (π.χ., σε μια καφετέρια με πρόσβαση στον κυβερνοχώρο), συγκέντρωσης και πώλησης εικονικών αντικειμένων, κωδικών, προπληρωμένων καρτών παιχνιδιών ή εικονικού νομίσματος μέσω του Ιστότοπου ή άλλως.

(δ) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, να (1) αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό που έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο, το οποίο η Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κρίνει ότι δεν συνάδει με τις παραπάνω δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υλικού που η Εταιρεία έχει λόγο να πιστεύει ή για το οποίο η Εταιρεία έχει λάβει ειδοποίηση για την απαγόρευσή του ως παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων)-(2) παρακολουθεί ή/και καταγράφει επικοινωνίες μεταξύ των χρηστών του Ιστότοπου και (3) τερματίζει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη σε ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί ούτε να εξετάσει όλο το υλικό ή τις επικοινωνίες πριν αναρτηθούν στον Ιστότοπο, ούτε να διασφαλίσει την άμεση αφαίρεση του ανάρμοστου υλικού μετά τη δημοσίευσή του. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια σχετικά με μεταδόσεις, επικοινωνίες ή περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει αναγκαία για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του παρόντος Ιστότοπου και του κοινού. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι σε οποιονδήποτε για την εκτέλεση ή μη εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.

(ε) Η μη συμμόρφωσή σας με τις διατάξεις (α), (β) ή (γ) παραπάνω, μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο και μπορεί να σας εκθέσει σε αστική ή/και ποινική ευθύνη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ορισμένες υπηρεσίες του Ιστότοπου μπορεί να επιτρέπουν ή να απαιτούν τη δημιουργία ενός λογαριασμού. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής για οποιονδήποτε λογαριασμό και να διατηρείτε τις πληροφορίες επικαιροποιημένες μέσω ενημερώσεων. Δεν επιτρέπεται να υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να παραποιείτε την ταυτότητά σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών λογαριασμού ενός άλλου ατόμου. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας για οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους Χρήσης, με οποιουσδήποτε όρους που σχετίζονται με οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρεται μέσω του Ιστότοπου ή για οποιονδήποτε λόγο ή για κανένα λόγο. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλονται από οποιονδήποτε χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών λογαριασμού σχετικά με τον χρήστη. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω του λογαριασμού σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασής σας και για οποιαδήποτε χρήση του κωδικού πρόσβασής σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας και στις πληροφορίες του λογαριασμού σας. Εάν γνωστοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. Δεν έχετε ιδιοκτησιακό συμφέρον σε οποιοδήποτε εικονικό στοιχείο ή εικονικό νόμισμα που μπορεί να σχετίζεται με τον λογαριασμό κατά καιρούς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε εικονικό νόμισμα στον Ιστότοπο είναι μόνο εικονικό, χωρίς αξία σε μετρητά στον «πραγματικό κόσμο» ή στο διαδίκτυο εκτός του Ιστότοπου. Ο λογαριασμός σας είναι μη μεταβιβάσιμος, οπότε δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πουλήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο τον λογαριασμό σας ή οποιαδήποτε εικονικά στοιχεία ή νομίσματα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στον «πραγματικό κόσμο». Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε τέτοια πώληση ή μεταβίβαση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ: ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συγκεκριμένο περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση συναλλαγής ή άλλη χρέωση («Υπηρεσία επί Πληρωμή»). Αυτές οι αμοιβές και χρεώσεις περιγράφονται στις ιστοσελίδες που ισχύουν για την Υπηρεσία επί Πληρωμή. Σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία επί Πληρωμή, συμφωνείτε με τους όρους τιμολόγησης, πληρωμής και χρέωσης που ισχύουν για τις αμοιβές ή τις χρεώσεις της Υπηρεσίας επί Πληρωμή κατά τη στιγμή της πληρωμής. Η Εταιρεία μπορεί να προσθέσει νέες Υπηρεσίες επί Πληρωμή ή να τροποποιήσει αμοιβές και χρεώσεις για τις υπάρχουσες Υπηρεσίες επί Πληρωμή σε οποιαδήποτε στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Συνδρομές και αγορές εικονικού νομίσματος για οποιοδήποτε παιχνίδι της Εταιρείας δεν επιστρέφονται, εκτός εάν υφίστανται τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την αρχική πρόσβαση στο παιχνίδι και δεν μπορούν να επιλυθούν από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Οι πληρωμές για όλες τις αγορές προϊόντων εντός παιχνιδιών είναι μη επιστρεπτέες.

Δεν θα επιστραφούν χρήματα σε παίκτες που έχουν αποκλειστεί από το παιχνίδι για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από την Εταιρεία και οι ευθύνες σας σε σχέση με την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας περιγράφονται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της εταιρείας, η οποία ενσωματώνεται με αναφορά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ

Σημειώστε ότι εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές με δυνατότητα λήψης από την Εταιρεία, οι ενημερώσεις στα συστήματα ή το υλικολογισμικό της συσκευής σας ενδέχεται να καταστήσουν τη χρήση των εφαρμογών μη συμβατή. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιεσδήποτε εφαρμογές της Εταιρείας θα είναι συμβατές με οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή προηγούμενες εκδόσεις των συσκευών σας. Η Εταιρεία μπορεί, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, να σας παρέχει ενημερώσεις στον Ιστότοπο ή εφαρμογές που βελτιώνουν τη συμβατότητα με ενημερωμένες κινητές συσκευές.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στον βαθμό που η χρήση του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε εφαρμογής της Εταιρείας απαιτεί ή επιτρέπει τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή πρόσβασης στο διαδίκτυο, είστε ανεξάρτητα υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της απαραίτητης υπηρεσίας πρόσβασης στα δεδομένα. Για παράδειγμα, σε σχέση με τις κινητές συσκευές σας, ο πάροχος των προγραμμάτων δεδομένων σας μπορεί να σας χρεώσει τέλη πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου ή των εταιρικών εφαρμογών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες αυτές τις χρεώσεις που είναι πληρωτέες σε τρίτους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ/ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, κειμένου, οθονών, εικόνων και ήχου και οποιουδήποτε λογισμικού, που διατίθενται μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο) και ο σχεδιασμός, η επιλογή και η διευθέτηση αυτών, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων εταιρειών ή δικαιοπαρόχων της και προστατεύονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και τους διεθνείς νόμους που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά μυστικά και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο στον Ιστότοπο μόνο για προσωπική χρήση που σχετίζεται με τον ρόλο σας ως τρέχων ή υποψήφιος χρήστης του Ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, εμφάνιση ή δημόσια εκτέλεση, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε από τα υλικά στον παρόντα ιστότοπο, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, εκτός από: (α) αποθήκευση αντιγράφων των εν λόγω υλικών προσωρινά στη μνήμη RAM, (β) αποθήκευση αρχείων που αποθηκεύονται αυτόματα προσωρινά από το πρόγραμμα περιήγησής σας για σκοπούς βελτίωσης της προβολής και (γ) εκτύπωση εύλογου αριθμού σελίδων του Ιστότοπου, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα μεταβάλετε ή αφαιρέσετε οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ιδιοκτησιακές κοινοποιήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το υλικό. Ούτε ο τίτλος ιδιοκτησίας ούτε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό στον παρόντα Ιστότοπο μεταβιβάζονται σε εσάς, αλλά παραμένουν στην Εταιρεία ή τον σχετικό ιδιοκτήτη του εν λόγω περιεχομένου.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΗΨΕΙΣ Εάν η Εταιρεία προσφέρει λήψεις ή πρόσβαση σε λογισμικό σε αυτόν τον Ιστότοπο και λάβετε ή προσπελάσετε με άλλο τρόπο το εν λόγω λογισμικό, το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων ή εικόνων που ενσωματώνονται ή δημιουργούνται από το λογισμικό) παραχωρείται σε εσάς με άδεια χρήσης. Δεν λαμβάνετε τίτλο ιδιοκτησίας για αυτό το λογισμικό και δεν επιτρέπεται να διανέμετε ή να χρησιμοποιείτε το λογισμικό εκτός του σκοπού χρήσης της σχετικής λειτουργίας ή υπηρεσίας του Ιστότοπου, όπως προσφέρεται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, προσαρμογή, αποσυμπίληση, ανακατασκευή, αποσυναρμολόγηση ή κατά τα άλλα προσπάθεια ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα του λογισμικού. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του λογισμικού ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και με ή χωρίς αιτία. Συμφωνείτε να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε στην Εταιρεία όλα τα αντίγραφα του λογισμικού μετά την ανάκληση της άδειας χρήσης σας για το λογισμικό ή/και τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Το λογισμικό υπόκειται σε όλους τους περιορισμούς χρήσης, τις αποποιήσεις ευθυνών εγγυήσεων και άλλες διατάξεις στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που το λογισμικό υπόκειται επίσης σε ξεχωριστή σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη, οι όροι της εν λόγω σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη θα υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ των εν λόγω όρων και των παρόντων Όρων χρήσης.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες, λογισμικό ή δεδομένα της Εταιρείας που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο κοινό («Εμπιστευτικές Πληροφορίες»), συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού που λαμβάνεται μέσω του Ιστότοπου. Συμφωνείτε να μη γνωστοποιήσετε οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν γίνουν δημόσια γνωστές χωρίς οποιαδήποτε ενέργειά σας ή παράλειψη ενέργειάς σας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Συμφωνείτε ότι δεν θα (α) χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ρομπότ, προγράμματα τύπου spider ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσα για την πρόσβαση στον Ιστότοπο, (β) χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μη αυτόματη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο ή για οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο σκοπό χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, (γ) χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμβαίνει στη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου, (δ) επιχειρήσετε παρεμβολή στη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου, (ε) προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στις υποδομές της Εταιρείας, ή (στ) προσπελάσετε, φορτώσετε ή «ανανεώσετε» σελίδες συναλλαγών ή υποβάλετε οποιοδήποτε άλλο αίτημα σε διακομιστές συναλλαγών, περισσότερες από μία φορές σε οποιοδήποτε διάστημα τριών (3) δευτερολέπτων.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η επωνυμία και τα λογότυπα της Εταιρείας, καθώς και όλα τα σχετικά ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και σλόγκαν που περιέχονται στον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε λογισμικό που παρέχεται ή προσπελαύνεται από εκεί, αποτελούν εμπορικά σήματα της Εταιρείας, των συνδεδεμένων εταιρειών, των δικαιοπαρόχων ή/και των αναδόχων της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδεια της Εταιρείας. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα, επωνυμίες και σήματα χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το υλικό, τις πληροφορίες και τις απόψεις που παρέχονται ή διατίθενται μέσω του Ιστότοπου (το «Περιεχόμενο του Ιστότοπου»). Η εξάρτηση από το Περιεχόμενο του Ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για τραυματισμό ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου του Ιστότοπου.

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΊ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΟΥΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ή ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Εταιρείας, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των δικαιοπαρόχων και των εργολάβων της απέναντί σας σε σχέση με το Ιστότοπο ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες βάσει της παρούσας (ανεξάρτητα από τη μορφή αγωγής, είτε επί σύμβασης, αδικοπραξίας ή άλλως) δεν θα υπερβαίνει το ποσό που ισούται με (α) το σύνολο των χρεώσεων που έχετε καταβάλει στην Εταιρεία για το σχετικό στοιχείο του Ιστότοπου κατά τη διάρκεια των προηγούμενων έξι (6) μηνών ή (β) εκατό δολάρια ΗΠΑ (US$100).

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ούτε η Εταιρεία ούτε οι χορηγοί άδειας ή οι εργολάβοι της λειτουργούν ή ελέγχουν το Διαδίκτυο και ότι: (i) ιοί, προγράμματα τύπου worm, trojan horse ή άλλα ανεπιθύμητα δεδομένα ή λογισμικό ή (ii) μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες (π.χ. χάκερ) μπορεί να επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα, τον ιστότοπο, τον υπολογιστή ή το δίκτυό σας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί ό,τι πιστεύει ότι αποτελεί εύλογη προσπάθεια για την προστασία του εαυτού της και των χρηστών του Ιστότοπου της από μια τέτοια μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αλλά η Εταιρεία και οι δικαιοπάροχοί της και οι ανάδοχοί της δεν είναι υπεύθυνοι για αστοχίες που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων μερών που δεν ελέγχονται από ή δεν έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ως προϋπόθεση για πρόσβαση στον Ιστότοπο, απαλλάσσετε την Εταιρεία (και τους μετόχους, συνεργάτες, διευθυντές, στελέχη, θυγατρικές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, προμηθευτές, τρίτους παρόχους πληροφοριών, δικαιοπάροχους, διανομείς και εργολάβους της) από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) κάθε είδους και φύσης που προκύπτουν από ή που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με οποιαδήποτε αντιδικία που έχετε με οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστότοπου. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να επιλύει διαφωνίες/αντιδικίες μεταξύ των χρηστών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και, στον βαθμό που επιλέγει να επιλύσει τις εν λόγω διαφωνίες/αντιδικίες, η Εταιρεία θα το πράξει καλή τη πίστει με βάση τους γενικούς κανόνες και τα πρότυπα της Εταιρείας και του Ιστότοπου. Απαλλάσσετε την Εταιρεία (και τους μετόχους, συνεργάτες, διευθυντές, στελέχη, θυγατρικές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, προμηθευτές, τρίτους παρόχους πληροφοριών, δικαιοπάροχους, διανομείς και εργολάβους της) από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) κάθε είδους και φύσης που προκύπτουν από ή που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την απόφαση της Εταιρείας για τις εν λόγω διαφωνίες/αντιδικίες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Εταιρεία και τους μετόχους της, συνεργάτες, συνδεδεμένες εταιρείες, μέλη του Δ.Σ., στελέχη, θυγατρικές, υπαλλήλους, παράγοντες, προμηθευτές, τρίτους παρόχους πληροφοριών, δικαιοπαρόχους, αδειούχους, διανομείς, εργολάβους και άλλους που εμπλέκονται στον Ιστότοπο ή την παράδοση προϊόντων, υπηρεσίες ή πληροφορίες στον Ιστότοπο, από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων, δαπανών, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης από εσάς ή από τη χρήση του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών που λαμβάνονται από τον Ιστότοπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Η Εταιρεία καλωσορίζει τα σχόλιά σας. Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις ή άλλες πληροφορίες που αποστέλλονται από εσάς στην Εταιρεία ή τους διαφημιστές ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της ως απάντηση σε επικλήσεις σε αυτόν τον Ιστότοπο θα αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών μεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Εάν ζητήσουμε υποβολές μέσω λειτουργιών ή δραστηριοτήτων στον Ιστότοπο που απαιτούν τη χρήση των έργων μας που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, σας παρέχουμε μια μη αποκλειστική άδεια για τη δημιουργία μιας παράγωγης εργασίας στον βαθμό που απαιτείται για την υποβολή σας και μόνο για τον σκοπό της υποβολής σας. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Εταιρεία θα είναι ιδιοκτήτρια οποιωνδήποτε αναπτύξεων από την Εταιρεία ή εκ μέρους της που προκύπτουν από τα σχόλια, τις προτάσεις ή άλλες υποβολές σας. Στον βαθμό που η Εταιρεία δεν είναι ιδιοκτήτης τέτοιου είδους υλικών, παραχωρείτε και συμφωνείτε να παραχωρήσετε στην Εταιρεία μια μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από πνευματικά δικαιώματα άδεια χρήσης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής και παραχώρησης υποάδειας χρήσης των εν λόγω υλικών για οποιονδήποτε σκοπό σε σχέση με τους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Δεν έχετε καμία προσδοκία για οποιονδήποτε έλεγχο, αποζημίωση ή εξέταση οποιουδήποτε τύπου για όλες τις υποβολές που αναφέρονται στην παρούσα.

Κατανοείτε ότι οποιεσδήποτε αναρτήσεις ή περιεχόμενο που υποβάλλεται για δημοσίευση, σε δημόσια διαθέσιμα τμήματα του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών συνομιλιών, πινάκων μηνυμάτων και παρόμοιων δραστηριοτήτων («Δημόσιοι Χώροι») είναι μη εμπιστευτικές για κάθε σκοπό. Δεν έχετε καμία προσδοκία ιδιωτικού απορρήτου σχετικά με τους Δημόσιους Χώρους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και δεν υποστηρίζει το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιστότοπων που πλαισιώνονται εντός του Ιστότοπου ή διαφημίσεων τρίτων και δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με την ποιότητα, το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή την καταλληλότητα για προβολή ή χρήση από εσάς. Η χρήση ιστότοπων τρίτων μερών γίνεται με δική σας ευθύνη και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτών των ιστότοπων.

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε, να λάβετε ή να χρησιμοποιήσετε από οποιονδήποτε τρίτο διανομέα, έμπορο, διαφημιστή ή άλλον πάροχο πληροφοριών ή υπηρεσιών («Έμπορος»). Όλες οι συναλλαγές που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των όρων αγοράς και πληρωμής για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες, των εγγυήσεων, της συντήρησης και της παράδοσης, εκτελούνται αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του Εμπόρου και διέπονται από τους όρους της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τον Έμπορο. Η Εταιρεία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιεσδήποτε συναλλαγές ανάμεσα σε εσάς και έναν Έμπορο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο κόστος ή ζημία που προκύπτει από οποιαδήποτε αντιδικία μεταξύ εσάς και ενός Εμπόρου. ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΑΘΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΓΑΘΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ ΛΕΓΩ ΕΜΠΟΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ.

ΥΠΟΨΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο Digital Millennium Copyright Act (DMCA) και άλλους ισχύοντες νόμους, η Εταιρεία μπορεί, σε κατάλληλες περιπτώσεις και κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, να τερματίσει την πρόσβασή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο εάν θεωρεί ότι είστε κατ' επανάληψη παραβάτης. Η Εταιρεία μπορεί, επίσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ή/και να τερματίσει τη συνδρομή σας εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι επαναληπτική παραβίαση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Επικοινωνήστε με τον καθορισμένο αντιπρόσωπό μας στο 972-265-1900 ή στο copyright@kingsisle.com εάν αντιληφθείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτου ή που πιστεύετε ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται από κάθε άποψη και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας των ΗΠΑ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αντιφάσεις νομικών αρχών.

Οποιαδήποτε αντιδικία που προκύπτει από τα αποτελέσματα αυτών των Όρων Χρήσης, του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί άμεσα από τα μέρη μέσω ανεπίσημων διαπραγματεύσεων, θα επιλύεται μέσω δεσμευτικής διαιτησίας όπως ορίζεται στην παρούσα. Η διαιτησία θα διεξαχθεί από έναν μόνο διαιτητή σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας («AAA»). Τα μέρη θα συμφωνήσουν αμοιβαία για έναν μεμονωμένο διαιτητή. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν ή δεν συμφωνήσουν για τον εν λόγω διαιτητή εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαιτησίας, ο διαιτητής θα επιλεγεί από την ΑΑΑ. Ο τόπος διαιτησίας θα είναι η πόλη του Dallas της Πολιτείας του Τέξας των ΗΠΑ, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν (ή ο διαιτητής καθορίσει) ότι η διαιτησία μπορεί να διεξαχθεί μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου, μέσω ανταλλαγής γραπτών υποβολών ή κάποιου συνδυασμού των ανωτέρω. Η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η αγγλική και ο διαιτητής θα εφαρμόζει τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας των ΗΠΑ. Τα μέρη θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με τους κανόνες της ΑΑΑ. Αποτελεί πρόθεση των διαδίκων η διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων να διεξαχθεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να επιλυθεί η διαιτησία εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα αναλάβει τα δικά του έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων των δικηγόρων του, σε σχέση με την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντιδικίας, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα καταβάλει το πενήντα τοις εκατό (50%) των αμοιβών και των εξόδων πρόσληψης του διαιτητή, εκτός εάν ο διαιτητής καθορίσει ότι η Εταιρεία θα καταβάλει το εκατό τοις εκατό των αμοιβών και εξόδων του διαιτητή. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, πριν από την επιδίωξη διαιτησίας, κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα ή άλλη δίκαιη αποκατάσταση αναφορικά με παραβίαση (ή απόπειρα παραβίασης) των παρόντων Όρων Χρήσης σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία ή την εμπιστευτικότητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν με τη διαιτησία αποκλειστικά σε ατομική βάση και ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν επιτρέπουν ομαδική διαιτησία ή οποιεσδήποτε αξιώσεις που εγείρονται υπό την ιδιότητα του ενάγοντος ή μέλους μιας κατηγορίας σε οποιαδήποτε ομαδική ή αντιπροσωπευτική διαδικασία διαιτησίας. Ο διαιτητής δεν επιτρέπεται να ενοποιήσει περισσότερες από μία αξιώσεις ενός προσώπου και δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή αντιπροσωπευτικής ή ομαδικής διαδικασίας. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, υπόκεισθε σε δεσμευτική διαιτησία και παραιτείστε από το δικαίωμά σας να εγείρετε αγωγή ενώπιον δικαστηρίου και να εξασφαλίσετε δίκη ενώπιον ενόρκων, και επίσης παραιτείστε από την επιλογή να συμμετάσχετε σε μια «ομαδική αγωγή» σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ιδιοκτήτης αυτού του Ιστότοπου έχει την έδρα του στην Πολιτεία του Τέξας των ΗΠΑ. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ότι τα υλικά σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Εάν προσπελάσετε αυτόν τον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους νόμους των ΗΠΑ και άλλους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί ελέγχου εξαγωγών, και να μη μεταβιβάζετε, με ηλεκτρονική μετάδοση ή με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε λογισμικό ή άλλο περιεχόμενο που λαμβάνεται από τον Ιστότοπο σε προορισμό που απαγορεύεται από τους εν λόγω νόμους, χωρίς πρώτα να εξασφαλίσετε και στη συνέχεια να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε απαιτούμενη κρατική έγκριση. Με τη λήψη οποιουδήποτε λογισμικού από τον Ιστότοπο, εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε χώρα, ούτε εξάγετε το εν λόγω λογισμικό σε οποιοδήποτε άτομο ή μέρος, στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εμπάργκο. Συμφωνείτε επίσης να μην αποστείλετε στον Ιστότοπο οποιαδήποτε δεδομένα ή λογισμικό που δεν μπορούν να εξαχθούν χωρίς εκ των προτέρων γραπτή εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ορισμένων τύπων λογισμικού κρυπτογράφησης.

Ελλείψει φόρων που δεν εμφανίζονται ξεχωριστά, όλοι οι σχετικοί φόροι, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ΦΠΑ, του GST, του PST, του QST ή του φόρου πωλήσεων και χρήσης, περιλαμβάνονται στην τιμή κατά περίπτωση.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, όπως ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς, δηλώνουν πλήρως και αποκλειστικά τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία αναφορικά με τον Ιστότοπο και κανένας άλλος όρος που μπορεί να σας έχει κοινοποιηθεί προφορικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα έχει οποιαδήποτε ισχύ ή επίδραση. Οποιαδήποτε αιτία αγωγής που μπορεί να έχετε σχετικά με τον Ιστότοπο πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από την υποβολή της αξίωσης/απαίτησης ή της αιτίας αγωγής, διαφορετικά η εν λόγω αξίωση/απαίτηση ή αιτία της αγωγής θα παραγραφεί.

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η παραβίαση από εσάς οποιωνδήποτε περιορισμών στους παρόντες Όρους Χρήσης σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, του Περιεχομένου του Ιστότοπου ή του λογισμικού ή των υπηρεσιών που διατίθενται στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστότοπου ή η χρήση ή αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών με τρόπο που δεν συνάδει με τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στην Εταιρεία για την οποία οι εν λόγω αποζημιώσεις μπορεί να είναι ανεπαρκείς. Συμφωνείτε ότι, σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου του Ιστότοπου, του λογισμικού και των υπηρεσιών ή μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης Εμπιστευτικών Πληροφοριών, η Εταιρεία θα δικαιούται ασφαλιστικά μέτρα, πέραν των εν λόγω νομικών και δίκαιων αποκαταστάσεων που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες. Οι δικαιοπάροχοι και οι ανάδοχοι της Εταιρείας είναι ρητοί τρίτοι δικαιούχοι οποιωνδήποτε όρων στους παρόντες Όρους Χρήσης που ισχύουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των αποποιήσεων εγγύησης και περιορισμών ευθύνης και θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν απευθείας σε εσάς όλες τις ισχύουσες δηλώσεις, εγγυήσεις, δεσμεύσεις, αποζημιώσεις και υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης δεν είναι εφαρμόσιμο (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε μέρους της διάταξης δεσμευτικής διαιτησίας παραπάνω), το μη εφαρμόσιμο μέρος θα θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει, κατά το δυνατόν, τις αρχικές προθέσεις των μερών. Οι άλλες διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Οι όροι που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, την αποποίηση ευθύνης για περιορισμό της ευθύνης, την επιλογή του νόμου και τη δεσμευτική διαιτησία, τις υποχρεώσεις αποζημίωσης και οποιεσδήποτε άδειες που χορηγούνται από εσάς στην Εταιρεία θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά από οποιονδήποτε τερματισμό του Λογαριασμού σας ή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η αδυναμία της Εταιρείας να επιμείνει ή να επιβάλει την αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από τη διάταξη. Ούτε μια πορεία συναλλαγών ή συμπεριφοράς ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία, ούτε οποιεσδήποτε εμπορικές πρακτικές θα θεωρούνται ότι τροποποιούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.