Zagraj teraz!
 

Privacy Policy

 
 
 
 

Polityka prywatności spółki KingsIsle Entertainment, Inc.

Spółka Kingsisle Entertainment, Inc. (dalej: „my”, „nas”) szanuje integralność danych osobowych, chroni prywatność i zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, jakie informacje na temat użytkowników gromadzimy i przetwarzamy podczas korzystania przez nich z naszych gier i innych usług, a także w jakim celu gromadzimy takie dane. Ponadto chcemy poinformować użytkowników o przysługujących im prawach, jeśli powierzyli nam swoje swoje dane osobowe w ramach naszych ofert.

Spis treści

A) Przetwarzanie danych w odniesieniu do mieszkańców UE, EOG, Wielkiej Brytanii i Brazylii

B) Przetwarzanie danych rezydentów stanu Kalifornia

C) Przetwarzanie danych mieszkańców innych państw/krajów

A) Przetwarzanie danych w odniesieniu do mieszkańców UE, EOG, Wielkiej Brytanii i Brazylii

1. Administrator

Kingsisle Entertainment, Inc.

301 Sundance Pkwy, Suite 100

Round Rock

TX 78681

Stany Zjednoczone Ameryki

Telefon: +1 972 265 1900 (numer nieprzeznaczony do zapytań dotyczących pomocy technicznej)

Jesteśmy administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych przepisów o ochronie danych. Jako administrator danych decydujemy, w razie potrzeby, wspólnie ze stronami trzecimi, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jest to uzależnione od tego, czy przetwarzanie jest zgodne z prawem.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

If you're an EU/EEA/UK/Brazil resident you can contact our external Data Protection Officer by emailing to: privacy.kingsisle@gamigo.com.

3. Dane kontaktowe przedstawiciela w Unii Europejskiej

Użytkownicy mogą skontaktować się z naszym przedstawicielem na terenie Unii Europejskiej, kierując pismo na adres:

gamigo AG

Behringstr. 16b

22765 Hamburg

Niemcy

oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres: EURepresentative@gamigo.com

4. Definicje

Definicje terminów stosowanych w niniejszej Polityce prywatności, takich jak termin „dane osobowe”, określa art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

5. Postępowanie z danymi osobowymi

Podawanie danych osobowych w Internecie zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego przetwarzania przez osoby trzecie, które mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do tych danych, ponieważ żaden system technologiczny nie może być w pełni chroniony przed atakami zewnętrznymi.

Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkowników przed niewłaściwym wykorzystaniem. Przetwarzamy dane użytkowników zgodnie z wymogami niemieckich i europejskich przepisów o ochronie danych i stale poszerzamy naszą wiedzę. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z aktualnym stanem techniki.

6. Pochodzenie danych osobowych

Pozyskujemy dane osobowe w następujący sposób:

6.1. Informacje podane przez użytkownika

Otrzymujemy od użytkowników dane osobowe, gdy podają je w trakcie tworzenia konta w witrynie internetowej KingsIsle lub korzystania z naszych gier i innych usług. Podanie tych informacji jest zawsze dobrowolne. Jednak niektóre z naszych usług mogą wymagać od użytkownika podania pewnych informacji, aby prawidłowo funkcjonować.

Przykłady: rejestracja/aktualizacja kont użytkowników, prośby o pomoc techniczną i zarządzanie społecznością, korzystanie z oferowanych przez nas funkcji społecznościowych, zakupy w naszych sklepach, adres e-mail, wybrane samodzielnie pseudonimy w naszych ofertach, imię i nazwisko, data urodzenia, adres.

6.2. Dane gromadzone gromadzone i generowane automatycznie

Gdy użytkownik korzysta z naszych gier i innych usług, dane są automatycznie gromadzone i generowane.

Przykłady: informacje o urządzeniu, dane z gier w naszych grach, konto użytkownika i identyfikatory postaci, informacje z zapytania o pomoc techniczną lub zarządzanie społecznością

7. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych użytkowników będą zależeć od tego, z których naszych gier i innych usług użytkownicy korzystają, tj. nie wszystkie nasze gry i inne usługi obejmują wszystkie praktyki przetwarzania danych osobowych opisane w niniejszym dokumencie. Poniżej przedstawiamy przegląd danych osobowych, które przetwarzamy w związku ze wszystkimi naszymi usługami. Ponadto wyszczególniliśmy różne kategorie danych oraz przykłady danych osobowych, które mogą być przetwarzane podczas korzystania z danej usługi.

Dane osobowe to wszystkie informacje na temat użytkownika oraz na temat jego faktycznej i osobistej sytuacji, na przykład imię i nazwisko, adres lub wiek. Dane, których nie można przypisać do konkretnej osoby fizycznej, nie są danymi osobowymi. Na przykład mogą to być dane statystyczne opisujące grupę.

Niezależnie od tego, z których z naszych gier i innych usług użytkownik korzysta, będziemy traktować jego dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych. Nie będziemy udostępniać ich osobom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że będzie to dozwolone przez prawo (np. ze względu na konieczność wykonania umowy).

Poniżej można również przeczytać, na jakiej podstawie prawnej odbywa się odpowiednie przetwarzanie wymienionych danych.

Główne podstawy prawne w tym zakresie są regulowane w art. 6 ust. 1 zdanie 1 RODO. Obejmuje to, w zakresie dla nas istotnym, następujące przypadki:

Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO: przetwarzanie danych opiera się na zgodzie udzielonej przez użytkownika.

Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych podjętych na prośbę użytkownika.

Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej, chyba że interesy użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych przeważają nad nimi.

7.1. Korzystanie z naszych stron internetowych

7.1.1. Fora

Nasze strony internetowe oferują możliwość korzystania z naszych forów internetowych. Można na nich utworzyć publicznie widoczny profil, w którym można dobrowolnie wprowadzić dodatkowe informacje. Na naszych forach można zamieszczać publiczne posty i wysyłać prywatne wiadomości do innych użytkowników. Można również dodać się do publicznych list członków.

Przykłady przetwarzanych danych: treść forum (wersja, dział, lokalizacja, strefa czasowa, autoryzacje, konto użytkownika forum, posty), adres IP, wprowadzona treść, imię i nazwisko, data urodzenia, adres.

Przetwarzanie opisanych powyżej danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

7.1.2. Transakcje

Na naszych stronach internetowych użytkownicy mogą deponować na swoim koncie użytkownika rzeczywiste pieniądze i bezpośrednio kupować wirtualne waluty lub przedmioty. Przy użyciu wcześniej zakupionej wirtualnej waluty na naszych stronach internetowych użytkownicy mogą także kupować produkty lub odblokowywać funkcje (np. transfer postaci). Zwykle użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z usług różnych dostawców usług płatniczych w celu opłacenia naszych gier i innych usług.

Dostawcy usług płatniczych przetwarzają dane jako oddzielny administrator. Prosimy o uważne zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności dostawcy usług płatniczych. Przegląd naszych partnerów można znaleźć w punkcie „Transakcje”:

Dostawca usług płatniczych Polityka prywatności
American Express Travel Related Services Company, Inc. https://www.americanexpress.com/us/privacy-center/
JPMorgan Chase Bank N.A., Paymentech LLC https://merchantservices.chase.com/privacy-statement
PayPal Inc. https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
Valve Corporation https://store.steampowered.com/privacy_agreement/

Przykłady przetwarzanych danych: adres IP, informacje o zamówieniu (w szczególności czas, zamówiony produkt i ilość, numer transakcji), subskrypcje, obciążenia zwrotne, zwroty, upominki, szczegóły płatności (w szczególności metoda płatności, realizacja kuponów), dane dotyczące wysyłki (np. w przypadku wysyłki CD), dane o lokalizacji (np. adres ulicy, miejscowość, stan), licencje na materiały eksploatacyjne w grach.

W przypadku każdej transakcji korzystamy z usług spółki Avalara, Inc. z siedzibą w Seattle w stanie Waszyngton, aby określić dokładną stawkę podatku. Dane udostępniane spółce Avalara obejmują dane o lokalizacji i identyfikator użytkownika nabywcy.

Przetwarzanie opisanych powyżej danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO w połączeniu z art. 147 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 AO (niemieckiego kodeksu podatkowego), art. 257 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego), art. 14b ust. 1 UstG (niemieckiej ustawy o podatku VAT), o ile dane transakcji są dokumentami księgowymi.

7.1.3. Pliki dziennika

Wykorzystujemy pliki dziennika do analizowania i optymalizacji funkcjonalności naszych stron internetowych, wyszukiwania błędów, zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów (np. w celu wyeliminowania cyberataków) oraz zapewnienia zgodności z Warunkami użytkowania naszych stron internetowych i naszych gier, zasadami gry i obowiązującymi przepisami prawa.

Przykłady przetwarzanych danych: typ połączenia, adres IP, adres URL witryny internetowej, z której pobrano plik, data i godzina dostępu, typ przeglądarki, system operacyjny i informacje o sprzęcie, odwiedzona strona, funkcje sprzętowe, czas trwania i częstotliwość korzystania.

Z jednej strony opisane przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby zrealizować umowę zawartą z użytkownikiem, a z drugiej strony, na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, ponieważ nasi użytkownicy i my mamy uzasadniony interes w zabezpieczaniu i funkcjonalności naszych witryn internetowych.

7.1.4. Pobierane pliki

Na naszych stronach internetowych można pobierać różne programy, w szczególności instalator gier. W związku z tym dane osobowe są przetwarzane w celu optymalizacji jakości naszych usług – w celu sprawdzenia, czy pobieranie działa, a jeśli nie, gdzie występują błędy. Źródła błędów mogą np. pochodzić z określonego regionu bądź od określonego dostawcy Internetu lub wynikać tylko z częściowego przesłania pliku.

Przykłady przetwarzanych danych: ilość przesyłanych danych, czas pobrania, status dostępu (przesyłany plik, nie znaleziono pliku), adres IP, funkcje sprzętowe, szybkość.

Opisane przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, w zakresie, w jakim dotyczy ono naszego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z użytkownikiem (np. w celu dostarczenia oprogramowania do gier) i na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w bezpiecznym i rzetelnym świadczeniu naszych usług bez błędów technicznych.

Chcemy mieć pewność, że odwiedzając nasze witryny internetowe, użytkownik zawsze otrzymuje informacje, które są dla niego najbardziej istotne. Z tego powodu w naszych witrynach internetowych wykorzystujemy pliki cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu lokalnym. Zapewniają one, że rozpoznajemy użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza nasze witryny internetowe i że możemy zaoferować mu spersonalizowane doświadczenia na naszych witrynach internetowych.

Istnieją trwałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy czas, a także sesyjne pliki cookie, które są umieszczane na urządzeniu tylko na czas trwania wizyty i są usuwane, gdy tylko użytkownik opuści stronę.

Czasami umieszczamy pliki cookie samodzielnie, innym razem jednak korzystamy z plików cookie pochodzących od stron trzecich (tzw. pliki cookie stron trzecich).

Wykorzystujemy pliki cookie, aby wyświetlać użytkownikom nasze witryny internetowe, umożliwić im korzystanie z funkcji komfortu, przeprowadzać oceny statystyczne i do celów marketingowych.

Jeśli pliki cookie zawierają dane osobowe wymagane do działania naszych witryn internetowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Wszystkie inne pliki cookie są ustawiane tylko po udzieleniu zgody. Jeśli pliki cookie zawierają dane osobowe, podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

7.1.6. Reklamy

Aby ulepszyć naszą ofertę reklamową, czasami wykorzystujemy małe obrazy na naszych witrynach internetowych, które niezależnie gromadzą dane.

Ma to na celu jedynie pokazywanie użytkownikowi reklam, które są dla niego istotne. Pozwala nam również sprawdzić, czy użytkownik kliknął naszą reklamę.

Przykłady przetwarzanych danych: adres IP.

Przetwarzanie opisanych powyżej danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, ponieważ nasi partnerzy oraz my mamy uzasadniony interes w ocenianiu powodzenia usług i kampanii.

7.2. Korzystanie z naszych gier

7.2.1. Informacje o koncie użytkownika

Jeśli użytkownik chce grać w nasze gry, musi utworzyć konto użytkownika KingsIsle w witrynach internetowych gier KingsIsle.

Po zarejestrowaniu konta użytkownika KingsIsle użytkownik może zalogować się i grać w gry KingsIsle („rejestracja do gry”).

Konto użytkownika KingsIsle jest tworzone po zarejestrowaniu się w dowolnej witrynie internetowej KingsIsle. Konto jest potrzebne do pisania postów na forach na naszych witrynach z grami lub do grania w gry online i dokonywania płatności. Niektóre informacje można wprowadzić na koncie użytkownika ręcznie, a niektóre informacje są generowane automatycznie. Po zalogowaniu się większość danych można przeglądać i aktualizować na stronach zarządzania kontami użytkowników.

Przykłady przetwarzanych danych: nazwa konta, imię i nazwisko, wiek, płeć, adres e-mail i poprzedni adres e-mail, region konta, preferowany język, data urodzenia, adres domowy, adres do wysyłki, łącza do konta, szczegóły dotyczące zgody i rezygnacji.

Przetwarzanie opisanych powyżej danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

7.2.2. Pliki dziennika

Wykorzystujemy pliki dziennika do analizowania i optymalizacji funkcjonalności usług gier KingsIsle, wyszukiwania błędów, zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów (np. w celu wyeliminowania cyberataków) oraz zapewnienia zgodności z Warunkami użytkowania naszych stron internetowych i naszych gier, zasadami gry i obowiązującymi przepisami prawa.

Przykłady przetwarzanych danych: typ połączenia, data i godzina uzyskania dostępu, adres IP i system operacyjny, a także informacje o sprzęcie, funkcje sprzętowe, czas trwania i częstotliwość użytkowania.

Z jednej strony opisane przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby zrealizować umowę zawartą z użytkownikiem, a z drugiej strony, na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, ponieważ nasi użytkownicy i my mamy uzasadniony interes w zabezpieczaniu i funkcjonalności naszych witryn internetowych.

7.2.3. Pobierane pliki

Zasadniczo należy pobrać nasze gry i inne usługi, aby z nich korzystać. Nasze gry są regularnie aktualizowane, dlatego też są udostępniane aktualizacje, które trzeba zainstalować. W związku z tym dane osobowe są przetwarzane, abyśmy mogli śledzić, czy pobieranie (a tym samym nasza oferowana gra lub inna usługa) działa, a jeśli nie, gdzie występują błędy. Źródła błędów mogą, np. pochodzić z określonego regionu bądź od określonego dostawcy Internetu lub wynikać tylko z częściowego przesłania pliku.

Przykłady przetwarzanych danych: ilość przesyłanych danych, czas pobrania, status dostępu (przesyłany plik, nie znaleziono pliku), adres IP, funkcje sprzętowe.

Opisane przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. b) RODO oraz z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego działania naszych gier, na mocy art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) RODO.

7.2.4. Dane z gier

Gdy użytkownik gra w nasze gry, generowane są dane, które przechowują postęp użytkownika w grze. Prowadzimy między innymi rejestry licencji na gry, postępów, historii, statystyk, zakupów w grze oraz interakcji z innymi użytkownikami.

Z jednej strony przetwarzamy te dane, aby zapewnić wsparcie dla użytkownika w przypadku wystąpienia błędu. Z drugiej strony, musimy zapewnić, że użytkownik przestrzega naszych Warunków użytkowania, zasad gry i obowiązującego prawa (np. przepisów dotyczących ochrony danych i przepisów karnych), aby zagwarantować optymalne wrażenia podczas grania w gry. W szczególności nie wolno przekraczać maksymalnej dozwolonej liczby kont użytkowników na osobę zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania („tworzenie wielu kont”) i należy zapobiegać korzystaniu z oszukańczego oprogramowania, które jest wykorzystywane do uzyskiwania korzyści w grze lub do ataków na systemy techniczne. W tym celu korzystamy z różnych programów ochrony, które również przetwarzają dane osobowe.

Przykłady przetwarzanych danych: zakupione przedmioty (np. skórki, portrety, złoto, wzmacniacze), inne odblokowane przedmioty, nazwy postaci, wymiany społecznościowe, gry połączone, dzienniki czatu, postęp, historia gier, zadania w toku, statystyki gry, informacje o gildii, wiadomości w grze, listy znajomych, pozycje inwentarza (sprzęt, umiejętności itp.), zrzuty ekranu, dane techniczne użytkownika, takie jak informacje o przeglądarce, dane o koncie, informacje o koncie.

Przetwarzanie opisanych powyżej danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom i manipulacji jest również zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, ponieważ my i nasi użytkownicy mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że oferowane przez nas usługi są wolne od manipulacji oraz że przestrzegane są ogólne warunki, zasady gry i obowiązujące prawo.

7.2.5. Korzystanie z danych logowania do serwisów społecznościowych

Nie obsługujemy opcji logowania do serwisów społecznościowych na potrzeby grania w nasze gry.

7.2.6. Pomoc techniczna

Z przyjemnością wspieramy naszych użytkowników i zawsze się cieszymy, gdy się z nami kontaktują. Jeśli użytkownik utworzy zgłoszenie dotyczące naszych gier i innych usług lub skontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty zwykłej lub poczty elektronicznej, będziemy potrzebować informacji, które pozwolą nam przetworzyć zgłoszenie i udzielić na nie odpowiedzi. Wykorzystujemy te informacje również do optymalizacji naszych usług. Aby uzyskać wsparcie, należy kontaktować się z nami głównie za pośrednictwem naszego systemu zgłoszeń (https://eu.wizard101.com/pl_PL/CustomerSupport/game) – wymagane logowanie.

Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. serwisu Facebook) Dane osobowe są gromadzone przez dostawcę danej usługi. Przed skontaktowaniem się z nami należy zapoznać się z jego polityką prywatności. Otrzymujemy tylko te dane, które są zazwyczaj wymagane podczas kontaktu z nami (takie jak nazwa użytkownika).

Przykłady przetwarzanych danych: napotkane problemy, doświadczenia, sankcje (blokada, wyciszenie), dane kontaktowe, metody kontaktu (zgłoszenie, poczta elektroniczna, formularz kontaktowy, post, sieci społecznościowe), opis problemu w zgłoszeniu serwisowym, notatki na koncie użytkownika, dziennik czatu dotyczącego zgłoszenia, dokumenty używane do uwierzytelniania kont użytkowników (np. informacje na koncie użytkownika, zrzuty ekranu faktur).

Przetwarzanie przedstawionych danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim kontakt jest niezbędny do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych. W zakresie, w jakim kontakt jest nawiązywany w innych celach, przetwarzanie jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, ponieważ nasi użytkownicy i mamy uzasadniony interes w pomaganiu naszym użytkownikom w rozwiązywaniu problemów (technicznych) i wspieraniu ich w zakresie naszych usług.

7.2.7. Transakcje

W ramach naszych gier można kupować przedmioty lub odblokowywać funkcje (np. transfery znaków) za waluty wirtualne lub, w niektórych przypadkach, prawdziwe pieniądze.

Dostawcy usług płatniczych przetwarzają dane jako oddzielny administrator. Prosimy o uważne zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności dostawcy usług płatniczych. Przegląd naszych partnerów można znaleźć w punkcie „Transakcje”:

Dostawca usług płatniczych Polityka prywatności
American Express Travel Related Services Company, Inc. https://www.americanexpress.com/us/privacy-center/
JPMorgan Chase Bank N.A., Paymentech LLC https://merchantservices.chase.com/privacy-statement
PayPal Inc. https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
Valve Corporation https://store.steampowered.com/privacy_agreement/

Przykłady przetwarzanych danych: adres IP, dane zamówienia (w szczególności czas, zamówiony produkt i ilość, numer transakcji), subskrypcje, obciążenia zwrotne, zwroty, upominki, szczegóły płatności (w szczególności metoda płatności, realizacja kuponów, adres dostawy), dane o lokalizacji (np. adres ulicy, miejscowość, stan), licencje na materiały konsumenckie w grach.

W przypadku każdej transakcji korzystamy z usług spółki Avalara, Inc. z siedzibą w Seattle w stanie Waszyngton, aby określić dokładną stawkę podatku. Dane udostępniane spółce Avalara obejmują dane o lokalizacji i identyfikator użytkownika nabywcy.

Przetwarzanie opisanych danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Podstawę prawną stanowi również art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO w połączeniu z art. 147 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 AO (niemieckiego kodeksu podatkowego), art. 257 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego), art. 14b ust. 1 UstG (niemieckiej ustawy o podatku VAT), o ile dane transakcji są dokumentami księgowymi.

7.2.8. Wiadomości push

Niektóre gry i inne usługi umożliwiają otrzymywanie bieżących informacji za pomocą wiadomości push. Informują one o ważnych wydarzeniach lub przypominają o określonych wydarzeniach. Token urządzenia umożliwia nam identyfikację telefonu na podstawie kombinacji aplikacja-urządzenie wydanej przez dostawców bram powiadomień push. Umożliwia to dostawcom bramy przekazywanie wiadomości i zapewnienie, że powiadomienie jest wysyłane tylko do urządzeń, które mają unikatową kombinację aplikacja-urządzenie.

Przykłady przetwarzanych danych: treść wysłanej wiadomości, data wysłanej wiadomości, konto użytkownika, tokeny urządzenia.

Powyższe przetwarzanie danych osobowych ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na kontakt za pośrednictwem wiadomości push. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

7.3. Przekazywanie danych do użytkowników lub ogółu społeczeństwa

Gdy użytkownik korzysta z naszych gier lub innych usług, jego dane osobowe (np. nazwa postaci, pseudonim, np. na forach) mogą być widoczne dla innych użytkowników lub ogółu społeczeństwa. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których użytkownik publikuje wiadomości na naszych forach, zamieszcza je na czacie publicznym naszych gier, bierze udział w konkursach lub korzysta z tablic liderów (tablice konkurencji).

Przykłady przetwarzanych danych: nazwa postaci w grze, pseudonim, np. na forach.

Przetwarzanie opisanych powyżej danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Ponadto przetwarzanie jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. f) RODO, z uwagi na fakt, że nasi użytkownicy i my mamy uzasadniony interes w otwartej wymianie między naszymi użytkownikami na temat naszych gier i usług oraz innych tematów.

7.4. Udział w konkursach

Będziemy organizować konkursy w nieregularnych odstępach czasu, podczas których można wygrać nagrody fizyczne lub cyfrowe. Zadanie, które należy wykonać, aby wziąć udział w konkursie, można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie. W zależności od charakteru nagrody i wymaganego zadania, w celu przeprowadzenia konkursu będą przetwarzane różne dane osobowe. Ogłoszenie danej konkurencji będzie również zawierać informacje na temat tego, jakie dane osobowe będą wykorzystywane. Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy o uważne zapoznanie się z ogłoszeniem konkursu oraz warunkami uczestnictwa.

Przykłady przetwarzanych danych: adres e-mail, adres

Takie przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6, ust. 1, zdanie 1 lit. b) RODO. W przypadku, gdy zastosowanie ma inna podstawa prawna, zostanie to określone w ogłoszeniu o konkursie.

7.5. Udział w ankietach

Użytkownicy mają możliwość wzięcia udziału w naszych ankietach. Poprzez te ankiety chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o tym, jak użytkownik korzysta z naszych usług i naszych gier oraz co o nich myśli. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane do ulepszenia naszych usług i gier.

Przykłady przetwarzanych danych: adres e-mail, odpowiedzi użytkownika

Takie przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6, ust. 1, zdanie 1 lit. f) RODO. W przypadku gdy zastosowanie ma inna podstawa prawna, zostanie to podane w odpowiedniej ankiecie lub w ogłoszeniu danej ankiety.

7.6. Dokumentacja spraw

Przechowujemy dokumentację sprawy na potrzeby sporów prawnych, których jesteśmy stroną.

Przykłady przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres, korespondencja

Opisane przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w ochronie i egzekwowaniu praw stron trzecich i naszych praw.

7.7. Marketing i biuletyny

W biuletynie informacyjnym informujemy o podobnych towarach i usługach zgodnie z art. 7 ust. 3 UWG (niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji), na przykład o innych wydanych przez nas grach. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania dalszych biuletynów bezpłatnie, korzystając z łącza zawartego w biuletynie („Przycisk rezygnacji z subskrypcji”). Ponadto informujemy użytkownika za pośrednictwem biuletynu o wszystkich ofertach, usługach i innych działaniach podejmowanych przez nas lub inne firmy z grupy gamigo oraz o wszystkich innych ofertach, usługach i innych działaniach podmiotów zewnętrznych w związku z ofertami, usługami i innymi działaniami jednej lub większej liczby firm z grupy gamigo (tzw. newsletter grupy gamigo), jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na wysłanie tego biuletynu. Użytkownik również może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji tego biuletynu bezpłatnie, korzystając z przycisku rezygnacji zawartego w biuletynie.

Biuletyny są wysyłane na naszą prośbę przez naszego usługodawcę. Adres e-mail użytkownika, który otrzymuje nasz biuletyn, oraz inne dane osobowe są tymczasowo przechowywane na serwerach dostawcy usług. Informacje te są wykorzystywane do wysyłania i oceny biuletynu. W tym celu wykorzystywane są tzw. piksele śledzące, tj. w naszym biuletynie znajduje się niewidoczny plik obrazu, który przesyła informacje techniczne do usługodawcy w momencie otwarcia biuletynu (np. czy biuletyn został otwarty). Dane użytkownika nie będą wykorzystywane przez usługodawcę niezależnie w celu wysyłania biuletynu.

W witrynach internetowych umieszczamy również banery reklamowe, tj. dostarczamy naszym partnerom grafikę, którą mogą zintegrować ze swoją witryną. Baner zawiera hiperłącze, dzięki któremu użytkownik może dotrzeć do jednej z naszych stron internetowych. Aby umożliwić ocenę statystyczną, za pomocą kodu pikselowego generowany jest identyfikator w celu określenia, w jaki sposób użytkownicy dowiedzieli się o naszych produktach i, w stosownych przypadkach, czy sfinalizowali transakcję płatności.

Przykłady przetwarzanych danych: adresy IP, używany język, sprzęt, sposób obsługi biuletynu, tj. kiedy został odczytany oraz które łącza zostały kliknięte.

Opisane przetwarzanie danych osobowych, tj. wysyłanie biuletynów, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) zdanie 1 RODO w połączeniu z art. 7 ust. 3 UWG na potrzeby reklamowania naszych własnych podobnych towarów i usług, a z drugiej strony, art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z art. 7 ust. 2 pkt 3 UWG, jeśli użytkownik wyraził zgodę na wysłanie mu biuletynu grupy gamigo. Wykorzystywanie kodu pikselowego opieramy na art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. f) RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w dostosowywaniu naszych informacji do odbiorcy.

7.8. Informacje o mediach

Gromadzimy dane kontaktowe dziennikarzy w celu przekazywania im specjalnie przygotowanych informacji na temat naszych usług.

Przykłady przetwarzanych danych: imię i nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu.

Przetwarzanie opisanych powyżej danych osobowych jest zgodne z prawem na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7.9. Przetwarzanie ze względów prawnych

Przekazujemy dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Może to mieć miejsce na przykład w wyniku nakazu sądowego lub prokuratorskiego. W takim przypadku zwraca się szczególną uwagę na zapewnienie, że przed przekazaniem danych zostały spełnione wszystkie wymogi ustawowe. Na ogół wymagane są tylko określone dane (np. techniczne dane użytkownika), ale zasadniczo obowiązek przekazywania danych może mieć zastosowanie do wszystkich gromadzonych danych. Przed każdym przekazaniem danych osobowych sprawdzamy, czy jesteśmy do tego zobowiązani.

Przekazujemy również dane osobowe w kontekście postępowania sądowego (np. zewnętrznym prawnikom), jeśli jest to konieczne do dochodzenia naszych praw (np. w celu ochrony praw własności intelektualnej).

Przykłady przetwarzanych danych: dane kontaktowe, informacje o koncie użytkownika.

Będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie z powodów prawnych opisanych powyżej, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO w odniesieniu do wypełnienia zobowiązania prawnego lub art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, że nasze prawa są chronione lub egzekwowane.

8. Czas przechowywania i usuwanie zgromadzonych danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji konkretnego celu. Czas przechowywania zależy od celu przetwarzania, wymogów przetwarzania, a także od interesów i praw użytkownika oraz naszych, a także, w stosownych przypadkach, od interesów i praw stron trzecich. Zawsze przechowujemy dane osobowe tak krótko, jak to możliwe (zasada ekonomiczności danych/minimalizacji danych), ale jednocześnie przestrzegamy wymogów ustawowych, które określają minimalny okres przechowywania (np. w prawie handlowym i podatkowym do 10 lat – art. 257 ust. 4 niemieckiego kodeksu handlowego, art. 147 ust. 3 niemieckiego kodeksu podatkowego).

W każdym przypadku zastosowanie mają następujące postanowienia: jeśli cel przetwarzania przestał istnieć lub jeśli dane nie są już potrzebne do osiągnięcia tego celu i nie ma żadnych dalszych ustawowych zobowiązań w zakresie przechowywania, usuwamy odpowiednie dane (np. usuwamy zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej najpóźniej 9 miesięcy po przetworzeniu wniosku).

9. Odbiorca danych osobowych

Aby osiągnąć cele przetwarzania opisane powyżej, przekazujemy dane osobowe różnym kategoriom odbiorców. Konkretne przekazywanie danych osobowych użytkownika zależy w dużej mierze od tego, z których z naszych usług użytkownik korzysta.

Udostępniamy dane osobowe następującym kategoriom dostawców usług jako podmiotom przetwarzającym: dostawcy usług w kontekście zapobiegania oszustwom i manipulacjom, dostawcy usług w zakresie przeprowadzania ankiet, dostawcy usług analitycznych, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie wysyłania biuletynów, dostawcy usług reklamowych, centra danych oraz podmioty zależne i stowarzyszone w rozumieniu art. 15 AktG (niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych). Przekazywanie danych osobowych odpowiedniemu odbiorcy jako podmiotowi przetwarzającemu jest zgodne z prawem na mocy art. 28 RODO.

Dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom dostawców usług jako niezależnym administratorom: prawnicy, organy władzy, policja, dostawcy usług płatniczych i dostawcy usług logowania do serwisów społecznościowych.

W przypadku wyrażenia zgody na ustawienie przez nas plików cookie innych niż niezbędne (patrz część „Pliki cookie”) udostępniamy dane osobowe stronom trzecim. Obejmuje to partnerów reklamowych, dostawców usług IT, dostawców usług mediów społecznościowych i partnerów w celu analizy naszej witryny internetowej pod kątem wydajności (tj. pomiaru wizyt, źródeł ruchu i wzorców użytkowania).

W poniższych sekcjach wyjaśnimy bardziej szczegółowo, z jakich usług Google korzystamy:

9.1.1. Google Universal Analytics

Google Universal Analytics jest powszechnie stosowaną usługą analizy internetowej świadczoną przez spółkę Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie. Stosowane przez Google Universal Analytics metody pozwalają na analizę sposobu korzystania z witryny na wielu urządzeniach za pośrednictwem plików cookie. Informacje generowane podczas korzystania z witryny internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i tam zapisywane. Google w naszym imieniu wykorzystuje zgromadzone dane do analizy sposobu korzystania z witryn internetowych, tworzenia raportów oraz świadczenia usług na potrzeby badań rynku i optymalizacji witryn internetowych. Anonimowy adres IP automatycznie przesyłany do Google nie jest łączony z innymi danymi Google i jest wykorzystywany wyłącznie przez nas do analizy statystycznej. Użytkownicy mogą zapobiegać przetwarzaniu danych przez Google za pośrednictwem odpowiedniego dodatku do przeglądarki. Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego, może dezaktywować narzędzie Google Analytics za pomocą poniższego łącza. Zapobiega to udostępnianiu danych dotyczących aktywności przez Google Universal Analytics za pośrednictwem JavaScript (gtag.js, ga.js, analytics.js i dc.js) w witrynach internetowych. Więcej informacji na temat usługi Google Universal Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google.

9.1.2. Funkcja remarketingu i podobnej grupy docelowej Google

Korzystamy z funkcji remarketingu Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, która umożliwia nam kierowanie odwiedzających do witryny internetowej ze spersonalizowanymi reklamami opartymi na zainteresowaniach, gdy tylko odwiedzą inną witrynę Google Display Network. W tym celu Google wykorzystuje pliki cookie, które przeprowadzają analizę wykorzystania witryny internetowej, co stanowi podstawę do tworzenia reklam internetowych opartych na zainteresowaniach. Aby przeprowadzić ten proces, Google umieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika krótki plik z numerem identyfikacyjnym, za pośrednictwem którego zapisywane są wizyty na stronie internetowej oraz zanonimizowane dane dotyczące korzystania z odpowiednich witryn internetowych. W zakresie, w jakim odwiedzający wyrazili zgodę na łączenie historii przeglądania witryn internetowych i aplikacji przez Google z ich kontem Google, a informacje z ich konta Google są wykorzystywane do personalizacji wyświetlanych reklam, Google wykorzysta dane od tych zalogowanych użytkowników wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list odbiorców docelowych na potrzeby remarketingu między urządzeniami. Dzięki temu odwiedzający stronę mogą korzystać ze spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych na różnych urządzeniach. Podczas kolejnych wizyt w innych witrynach w sieci Google Display Network będą wyświetlane reklamy, które najprawdopodobniej odzwierciedlają produkt i obszary informacyjne przeglądane wcześniej przez odwiedzającego witrynę. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z funkcji remarketingu Google, może ją wyłączyć, dostosowując odpowiednie ustawienia na stronie http://www.google.com/settings/ads. Korzystanie przez Google z plików cookie można również trwale wyłączyć, uzyskując dostęp do następujących łączy do ustawień zarządzania plikami cookie:

http://www.google.com/policies/technologies/managing/

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Więcej informacji na temat Google Remarketing można znaleźć w polityce prywatności Google.

9.1.3. Dodatkowe funkcje usługi Google Analytics dotyczące wyświetlania reklam

Przy wyświetlaniu reklam w naszych witrynach internetowych są wykorzystywane następujące funkcje Google Analytics:

  • edytor raportów w sieci Google Display Network,

  • integracja z usługą Double Click Campaign Manager,

  • raporty Google Analytics do usług zależnych od cech i zainteresowań użytkowników.

Wspomniane funkcje raportowania służą do oceny i wykorzystywania danych zgromadzonych przez Google w kontekście reklam opartych na zainteresowaniach, jak również danych dotyczących odwiedzających witryny – takich jak wiek, płeć i zainteresowania – pochodzących od usługodawców zewnętrznych w ramach usługi Google Universal Analytics. Umożliwia to klientowi końcowemu wyłączenie wyświetlania reklam usługi Google Analytics w dowolnym momencie oraz modyfikację ustawień reklam w sieci Google Display Network za pośrednictwem strony https://www.google.de/settings/ads.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Google Analytics w zakresie wyświetlania reklam, należy zapoznać się z polityką prywatności Google.

9.1.4. Reklamy w serwisie Facebook

Korzystamy z funkcji remarketingu Meta Platforms Ireland, Ltd z siedzibą w Dublinie, która pozwala nam wyświetlać odwiedzającym nasze strony w serwisie Facebook spersonalizowane reklamy oparte na zainteresowaniach. W tym celu Facebook wykorzystuje pliki cookie, które przeprowadzają analizę wykorzystania witryny internetowej, co stanowi podstawę do tworzenia reklam internetowych opartych na zainteresowaniach. Aby przeprowadzić ten proces, Facebook umieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika krótki plik z numerem identyfikacyjnym, za pośrednictwem którego zapisywane są wizyty na stronie internetowej oraz zanonimizowane dane dotyczące korzystania z odpowiednich witryn internetowych. W zakresie, w jakim odwiedzający wyrazili zgodę na łączenie historii przeglądania witryn internetowych i aplikacji przez Facebook z ich kontem Facebook, a informacje z ich konta Facebook są wykorzystywane do personalizacji wyświetlanych reklam, Facebook wykorzysta dane od tych zalogowanych użytkowników wraz z danymi Facebook Ads do tworzenia i definiowania list odbiorców docelowych na potrzeby remarketingu między urządzeniami. Dzięki temu odwiedzający serwis Facebook mogą korzystać ze spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych na różnych urządzeniach. Można zmienić swoje preferencje dotyczące reklam na swoim koncie Facebook w obszarze „Ustawienia i prywatność w serwisie Facebook”.

9.1.5. Cyfrowa platforma reklamowa Choozle

Korzystamy z funkcji remarketingu Choozle, Inc. z siedzibą w Denver w stanie Kolorado, która pozwala nam kierować odwiedzających na witrynę internetową ze spersonalizowanymi reklamami opartymi na zainteresowaniach. W tym celu Choozle wykorzystuje pliki cookie, które przeprowadzają analizę wykorzystania witryny internetowej, co stanowi podstawę do tworzenia reklam internetowych opartych na zainteresowaniach. Aby przeprowadzić ten proces, Choozle umieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika krótki plik z numerem identyfikacyjnym, za pośrednictwem którego zapisywane są wizyty na stronie internetowej oraz zanonimizowane dane dotyczące korzystania z odpowiednich witryn internetowych. Podczas kolejnych wizyt w innych witrynach korzystających z usług Choozle będą wyświetlane reklamy, które najprawdopodobniej odzwierciedlają produkt i obszary informacyjne przeglądane wcześniej przez odwiedzającego witrynę. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam od Choozle, może:

Można również skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby usuwała pliki cookie lub kontrolowała ich wykorzystanie.

9.1.6. Reklamy Microsoft

Korzystamy z funkcji remarketingu Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton, która pozwala nam kierować odwiedzających do witryny internetowej zawierającej spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy, gdy tylko odwiedzą inną witrynę w sieci Bing, AOL i Yahoo. W tym celu Microsoft wykorzystuje pliki cookie, które przeprowadzają analizę wykorzystania witryny internetowej, co stanowi podstawę do tworzenia reklam internetowych opartych na zainteresowaniach. Aby przeprowadzić ten proces, Microsoft umieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika krótki plik z numerem identyfikacyjnym, za pośrednictwem którego zapisywane są wizyty na stronie internetowej oraz zanonimizowane dane dotyczące korzystania z odpowiednich witryn internetowych. W zakresie, w jakim odwiedzający wyrazili zgodę na łączenie historii przeglądania witryn internetowych i aplikacji przez Microsoft z ich kontem Network Account, a informacje z ich konta Network Account są wykorzystywane do personalizacji wyświetlanych reklam, Microsoft wykorzysta dane od tych zalogowanych użytkowników wraz z danymi Microsoft Advertising do tworzenia i definiowania list odbiorców docelowych na potrzeby remarketingu między urządzeniami. Dzięki temu odwiedzający stronę mogą korzystać ze spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych na różnych urządzeniach. Podczas kolejnych wizyt w innych witrynach korzystających z sieci Bing, AOL oraz Yahoo będą wyświetlane reklamy, które najprawdopodobniej odzwierciedlają produkt i obszary informacyjne przeglądane wcześniej przez odwiedzającego witrynę. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Microsoft, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

9.2. Przekazywanie danych stronom trzecim poza UE lub EOG

Jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego, gwarantujemy zgodność z art. 44 i nast. RODO, tj. przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych stronom trzecim w kraju spoza UE lub EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), sprawdzamy, czy kraje te oferują odpowiedni poziom ochrony. Można to zapewnić, ustalając, czy Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że gwarantowany jest odpowiedni stopień ochrony lub że przekazywanie danych do krajów trzecich jest dozwolone na mocy innych instrumentów regulowanych w art. 46 i nast. RODO.

10. Prawa użytkownika

W tej części informujemy o prawach użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych. Dokładny zakres przepisów prawa wymienionych w każdym przypadku można znaleźć w odpowiednim artykule ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Aby skorzystać z przysługujących mu praw, użytkownik musi nas poinformować, że jest mieszkańcem UE, EOG, Wielkiej Brytanii lub Brazylii i wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy.kingsisle@gamigo.com.

10.1. Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15 RODO

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, które przechowujemy, zgodnie z art. 15 RODO.

10.2. Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO

Zgodnie z art. 16 RODO użytkownikom przysługuje prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia poprawnych danych osobowych.

10.3. Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO

Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że nie można cofnąć usunięcia, tj.wszystkie wyniki i postępy w grach zostaną trwale utracone.

10.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO, jeśli kwestionuje dokładność danych, jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia, jeśli nie potrzebujemy już tych danych, ale użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO.

10.5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

Użytkownik ma prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO, tj. prawo do otrzymywania wybranych danych przechowywanych przez nas na jego temat w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania danych innemu administratorowi.

10.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO.

10.7. Prawo do wycofania udzielonej zgody na mocy przepisów dotyczących ochrony danych

Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody, użytkownik ma prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie powoduje unieważnienia danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

10.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Aby uzyskać dane kontaktowe organów nadzorczych w niemieckich stanach federalnych, należy skorzystać z następującego łącza:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu jedynie poinformowanie użytkownika i nie wymaga jego zgody. Możemy i musimy dostosowywać Politykę prywatności w przypadku zmiany okoliczności, tj. innych procesów ochrony danych, i poinformujemy o tym użytkownika za pomocą odpowiednich środków.

B) Przetwarzanie danych rezydentów stanu Kalifornia

Informacja o ochronie prywatności w stanie Kalifornia

Dane osobowe

Poniżej znajduje się lista kategorii danych osobowych, które gromadzimy lub gromadziliśmy w ciągu dwunastu miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności, kategorii źródeł, z których taka kategoria danych jest zbierana, oraz kategorii stron trzecich, którym udostępniamy takie informacje.

Kategorie, które gromadzimy: informacje o koncie użytkownika, informacje o pomocy technicznej, informacje o grach, transakcjach i zakupach, posty na forach, adresy e-mail, identyfikatory reklam na urządzeniach mobilnych, sesyjne i trwałe pliki cookie, adresy IP, używane lub pobierane aplikacje, odwiedzane witryny internetowe, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, rodzaj zastosowanego sprzętu, informacje przekazywane aktywnie przez użytkowników, którzy odpowiadają na formularz w reklamie, losowo przypisane identyfikatory, precyzyjne i ogólne informacje o lokalizacji oraz informacje systemowe, które nasz zestaw SDK może gromadzić na temat urządzenia lub operatora sieci.

Źródła: wszystkie powyższe informacje są gromadzone na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach, gdy użytkownik odwiedza, rejestruje się bądź gra w gry, lub z urządzenia mobilnego, gdy użytkownik korzysta z aplikacji, i są nam przekazywane przez reklamodawców lub wydawców, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje poprzez korzystanie z ich aplikacji lub oglądanie reklam. Informacje te pozyskujemy również od partnerów lub z reklam bądź giełd wymiany danych.

Informacje o lokalizacji: pozyskujemy informacje o lokalizacji, gdy użytkownik przekazuje je aplikacji, która udostępnia nam te informacje.

Każda kategoria jest gromadzona w następujących celach biznesowych: dostarczanie gier, przetwarzanie transakcji, wspieranie forów i biuletynów, dostarczanie reklam w witrynach wydawców, raportowanie w zakresie dostarczania reklam, zabezpieczanie, ochrona, audytowanie, wykrywanie błędów i oszustw, usuwanie błędów i naprawianie błędów oraz wykrywanie, ochrona i ściganie incydentów bezpieczeństwa lub nielegalnej działalności, egzekwowanie naszych warunków i polityk, przestrzeganie przepisów prawa.

Każda kategoria jest również gromadzona w celu wykorzystania na potrzeby realizacji naszych interesów handlowych, w tym tworzenia profili ukierunkowanych na reklamy w imieniu reklamodawców, wykorzystywania danych zebranych od wydawców i innych stron trzecich.

Informacje dotyczące sprzedaży/udostępniania: zakaz sprzedawania praw do moich danych osobowych

Możemy ujawniać kategorie informacji opisanych powyżej dostawcom usług, takim jak firmy analityczne, i sprzedawać te informacje reklamodawcom, sieciom reklamowym, innym partnerom i stronom trzecim. Prosimy użytkowników o poinformowanie nas, że są rezydentami stanu Kalifornia i wysłanie do nas wiadomość e-mail na adres privacy.kingsisle@gamigo.com, aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób mogą skorzystać z praw do uzyskania dostępu, usunięcia i zakazu sprzedaży w stanie Kalifornia.

Sygnał zakazu sprzedaży

Jeśli partner prześle nam sygnał zakazu sprzedaży, ograniczymy wykorzystanie informacji od tego partnera i będziemy działać wyłącznie jako usługodawca zgodnie z definicją zawartą w CCPA.

Dostęp i usuwanie

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i ograniczeń CCPA zapewnia Rezydentom stanu Kalifornia prawo do składania wniosków do firmy, która zgromadziła ich dane osobowe: (i) aby zapewnić im dostęp do określonych elementów i kategorii danych osobowych gromadzonych przez firmę na temat takiego Rezydenta w Kalifornii, kategorii źródeł takich informacji, celów biznesowych lub handlowych związanych z gromadzeniem takich informacji oraz kategorii stron trzecich, którym takie informacje zostały udostępnione oraz (ii) aby usunąć takie dane osobowe.

Prosimy użytkowników o poinformowanie nas, że są rezydentami stanu Kalifornia i wysłanie do nas wiadomość e-mail na adres privacy.kingsisle@gamigo.com, aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób mogą skorzystać z praw do uzyskania dostępu, usunięcia i zakazu sprzedaży w stanie Kalifornia.

Rezydenci stanu Kalifornia mogą wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do składania wniosków w ich imieniu w stanie Kalifornia.

Nie dyskryminujemy użytkowników

Użytkownik ma również prawo nie być dyskryminowanym (zgodnie z obowiązującym prawem) w związku z korzystaniem z niektórych przysługujących mu praw. Nie dyskryminujemy rezydentów stanu Kalifornia za korzystanie z ich praw.

Nie sprzedajemy danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16. roku życia bez uprzedniego upoważnienia.

W przypadku pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wysłanie wiadomości na adres: privacy.kingsisle@gamigo.com

C) Przetwarzanie danych mieszkańców innych państw/krajów

Dane osobowe

Poniżej znajduje się lista kategorii danych osobowych, które gromadzimy lub gromadziliśmy w ciągu dwunastu miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności, kategorii źródeł, z których taka kategoria danych jest zbierana, oraz kategorii stron trzecich, którym udostępniamy takie informacje.

Kategorie, które gromadzimy: informacje o koncie użytkownika, informacje o pomocy technicznej, informacje o grach, transakcjach i zakupach, posty na forach, adresy e-mail, identyfikatory reklam na urządzeniach mobilnych, sesyjne i trwałe pliki cookie, adresy IP, używane lub pobierane aplikacje, odwiedzane witryny internetowe, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, rodzaj zastosowanego sprzętu, informacje przekazywane aktywnie przez użytkowników, którzy odpowiadają na formularz w reklamie, losowo przypisane identyfikatory, precyzyjne i ogólne informacje o lokalizacji oraz informacje systemowe, które nasz zestaw SDK może gromadzić na temat urządzenia lub operatora sieci.

Źródła: wszystkie powyższe informacje są gromadzone na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach, gdy użytkownik odwiedza, rejestruje się bądź gra w gry, lub z urządzenia mobilnego, gdy użytkownik korzysta z aplikacji, i są nam przekazywane przez reklamodawców lub wydawców, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje poprzez korzystanie z ich aplikacji lub oglądanie reklam. Informacje te pozyskujemy również od partnerów lub z reklam bądź giełd wymiany danych.

Informacje o lokalizacji: pozyskujemy informacje o lokalizacji, gdy użytkownik przekazuje je aplikacji, która udostępnia nam te informacje.

Każda kategoria jest gromadzona w następujących celach biznesowych: dostarczanie gier, przetwarzanie transakcji, wspieranie forów i biuletynów, dostarczanie reklam w witrynach wydawców, raportowanie w zakresie dostarczania reklam, zabezpieczanie, ochrona, audytowanie, wykrywanie błędów i oszustw, usuwanie błędów i naprawianie błędów oraz wykrywanie, ochrona i ściganie incydentów bezpieczeństwa lub nielegalnej działalności, egzekwowanie naszych warunków i polityk, przestrzeganie przepisów prawa.

Każda kategoria jest również gromadzona w celu wykorzystania na potrzeby realizacji naszych interesów handlowych, w tym tworzenia profili ukierunkowanych na reklamy w imieniu reklamodawców, wykorzystywania danych zebranych od wydawców i innych stron trzecich.

Informacje dotyczące udostępniania

Możemy ujawniać kategorie informacji opisanych powyżej dostawcom usług, takim jak firmy analityczne, i sprzedawać te informacje reklamodawcom, sieciom reklamowym, innym partnerom i stronom trzecim.

Dostęp i usuwanie

Obowiązujące przepisy prawa mogą zapewnić użytkownikowi prawo do składania do nas wniosków (i) o zapewnienie użytkownikowi dostępu do określonych elementów i kategorii danych osobowych gromadzonych przez nas na jego temat, kategorii źródeł takich informacji, celów biznesowych lub handlowych związanych z gromadzeniem takich informacji oraz kategorii stron trzecich, którym dane te zostały udostępnione oraz (ii) o usunięcie takich danych osobowych. Jeśli obowiązujące przepisy prawa nie przewidują tych praw, dołożymy wszelkich starań, aby spełnić żądania użytkownika.

Aby wysłać nam wniosek o dostęp i usunięcie danych, a także w przypadku pytań lub dalszych informacji, prosimy o informację, gdzie znajduje się użytkownik, abyśmy mogli przetworzyć jego wniosek. Prosimy o wysłanie nam wiadomości na adres privacy.kingsisle@gamigo.com.

Wersja: 2022-03-08